Meie lugu

Must pässik ehk chaga lepal

Saatuslik kohtumine musta pässikuga - ootamatu leid lepal

2019. aasta novembri lõpus leidis pikaaegne metsamajandaja Mart Erik just selle pildil oleva musta pässiku oma metsas kasvalt lepalt. Üllatuslik leid tekitas suurt huvi, sest valdavalt levib must pässik kaskedel. Kuna metsaomanike jaoks ei ole lepp eriti väärtuslik puuliik (kasvab igal pool ja sobib eelkõige küttupuuks), siis mõte sellest, et lepal võib metsa majandades olla lisaväärtus puuseente kasvatamise näol, ajendas teda asja edasi uurima.

Koostöö teadlastega ja seenelabori loomine

Kui Eesti Maaülikooli doktorant ja puuseente huviline Maidu Silm võttis Mardiga ühendust, et uurida, kas metsamajandajal oleks pakkuda kände, katsetamaks kännuseente kasvatamist tüüblitest, rääkis Mart talle oma loo mustast pässikust. Huvi, mida lepalt leitud pässik sisaldab ning kas neid saab ka paljundada, viis koostööni. Et teadustööga koheselt pihta hakata, kaasati ettevõtmisesse ka kaasfinantseerijaid.

2020. aasta algul loodi Inopure OÜ, kus INO – kolm esimest tähte tulenevad musta pässiku ladina keelsest nimest ja kõige olulisemast bioaktiivsest ühendist, mis lepa ja kase pässikutes on – inotodiool ning PURE tähendab puhast. Kõik tüved on looduslikud ja pärinevad Eesti metsadest.

Töö tulemusel on Eesti metsadesse süsteemselt rajatud mitmeid musta pässiku katsealasid ning uuritud erinevate peremeespuude pässikute bioaktiivsete ainete sisaldust. Puhaskultuure on enam kui sajalt isendilt, millest enamik on juba põhjalikult uuritud laboratoorselt kui ka viidud vaatluse alla välitingimustes. Kui algul läks kogu energia lepa pässiku uurimiseks, siis nüüdseks on olemas ka konkreetselt kasele sobivad seenetüved.

Uuringute positiivsed tulemused on viinud selleni, et 2022. aastal oleme valmis saanud seenelabori Tartus, kust saab soetada parimate omadustega musta pässiku seenetüübleid, et oma metsa väärindada ja lisatulu teenida. Lisaks mustale pässikule, saab soetada ka kännuseente tüübleid ning shiitake seeneniidistikuga nakatatud sanglepa pakke. Vajadusel pakume nõu ja abi tüüblite istutamisel. Oleme hetkel ainsad MAHE märgisega seenetüübli pakkujaid Eestis ning üks väheseid Euroopas.

Tulevikuplaanid

  • Jätkame vahepeal tahaplaanile jäänud kännule sobivate seente uurimisega. Lisaks laboratoorsetele uuringutele, suurendame uute seenetüvedega katsealade hulka.
  • Jätkame teadustööga, et anda oma panus parimate kodumaiste seenetüvede selgitamisel. Kohalike tüvede testimine on oluline, sest kodumaised tüved on osa kohalikust ökosüsteemist.
  • Oleme valmis koostööks seenehuvilistega, sest meie teadmised, labori ja metsa olemasolu annab selleks kõik võimalused.
  • Teeme tööd ka selle nimel, et Eestis kokku kogutud saaki oleks võimalik edasi turustada. Koostöös teiste kokkuostjatega soovime leida võimalusi välisturule jõudmiseks.
  • Seente kasvatamine aitab vähemväärtuslikule metsale luua lisandväärtust ning meil on suur rõõm olla sellel teekonnal Teie partneriks, aitäh!
Musta pässiku ehk chaga kasvatamine