Kasvatamine

Musta pässiku kasvatamine

Must pässik ehk chaga sobib kasvatamiseks kõikjal Eestis. Kui arvesse võtta metsakasvatuse majanduslikku poolt, siis eelistada vähemviljakaid ja/või liigniiskeid kasvukohti, kus metsamaterjal on vähemväärtuslik.

Loe edasi